Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips

Κωδικός Καπάκι/ Βάση Περιγραφή
F8W/T5/G5  G5  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F8W/T5/G5 30cm S25
F15W/T5  G5  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F15W/T5 30cm S25
F15W/T8  G13  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F15W/T8 45cm S25
F15W/T8/SP  G13  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F15W/T8/SP 45cm Shatterproof S25
F18W/T8  G13  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F18W/T8 61cm S25
F18W/T8/SP  G13  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F18W/T8/SP 61cm Shatterproof S25
F20W/T12  G13  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F20W/T12/ 61cm S25
F20W/T12/SP  G13 Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F20W/T12/SP 61cm Shatterproof S25
F36W/T8  G13 Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F36W/T8/ 61cm S25
F36W/T8/SP  G13  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F36W/T8/SP 61cm Shatterproof S25
F40W/T12/2FT  G13  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F40W/T12/2FT/ 61cm S25
F40W/T12/2FT/SP  G13  Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F40W/T12/2FT/ 61cm Shatterproof S25
F40W/T12/4FT  G13 Λαμπτήρας Σωλήνα BL368 Sylvania/Philips F40W/T12/4FT 120cm S25
Starter S2 για Λαμπτήρες Σωλήνα Φθορισμού Σ25 Starter S2 για Λαμπτήρες Σωλήνα Φθορισμού Σ25
Κατηγορία: