Λαμπτήρας Compact BL368

Κωδικός Καπάκι/ Βάση Περιγραφή
F9W/G23  G23  Λαμπτήρας Compact BL368 Lynx-S F9W/G23 Σ10
F18W/2G11  2G11 Λαμπτήρας Compact BL368 Sylvania/Philips F18W/2G11/ 21,5cm Σ10
 F36W/2G11  2G11 Λαμπτήρας Compact BL368 Sylvania/Philips F36W/2G11 40,4cm Σ10
Κατηγορία: